komunitný informačný blog

 
 

MAPY

Základná ponuka herných máp v A3 pozostáva z dvoch máp. Gigantickému ostrovu Altis bude sekundovať menší ostrovček Stratis. Pôjde samozrejme o ten najväčší a najpodrobnejší herný svet, aký sme v ArmA sérií mohli vidieť, to sa samozrejme od každého pokračovania očakáva . Poďme si jednotlivé ostrovy predstaviť bližšie.

STRATIS:

Ostrov Stratis leží v skutočnosti asi 30km južne od predlohy ostrova Altis – Limnosu. Má rozlohu asi 20km2 s najvyšším bodom asi 200 metrov nad morskou hladinou. Na ostrove sa nachádzajú dve ucelené sídla a niekoľko vojenských inštalácií, ako napríklad radar dlhého dosahu, nejaké predsunuté základne či základňa taktického letectva

 

 

 

 

 

ALTIS: 

Ostrov Altis, pre ktorý slúži ako predloha skutočný ostrov Limnos ležiaci v Egejskom mori ako vstupná brána do prielivu Dardanely, čo je miesto nesmierneho strategického významu. Herný ostrov dosahuje asi 90% rozlohy svojej predlohy, teda asi 270km2, čo je  doteraz najväčšia originálna mapa v histórií série. Na ostrove sa nachádzajú desiatky rôzne veľkých sídiel, kompletná infraštruktúra – civilná aj vojenská. Rovnako sa tu nachádza aj rozsiahla báza letectva. Ostrov je mimoriadne členitý svojim reliéfom aj prostredím. Ponúka hlboké lesy, vysoké hory či dokonca púšť. Bojová  činnosť sa tak musí vyrovnávať s veľmi rozdielnymi podmienkami